Na těchto stránkách jsou průběžně zvěřejňovány výsledky projektu

 

Odborné knihy nebo jejich kapitoly:

Pászto, V., Tuček, P., Marek, L., Kuprová, L., Burian, J. (2010): Statistical inferences − visualization possibilities and fuzzy approach computing. Advances in Geoinformation Technologies 2010 VSB-TU Ostrava, 10s.

 

Odborné články:

Burian, J., Hladišová, B., Němcová, Z. (2010): Aspekty tvorby znakového klíče v územním plánování. Urbanismus a územní rozvoj, Ústav územního rozvoje, 88-93s. (odkaz)

Burian, J., Zapletalová, Z. (2011): Analýza vývoje prostorových struktur města Olomouce na základě územních plánů. ArcRevue, ARCDATA PRAHA, 14 – 17s. ISSN 1211-2135. (odkaz)

Heisig, J., Burian, J., Miřijovský, J. (2011): Změny intenzity osobní automobilové dopravy a vliv na prostorovou diferenciaci suburbanizace. Perner’s Contacts Univerzita Pardubice, 84-91s.ISSN: 1801-674X. (odkaz)

Louthan, M., Svobodová, J., Heisig, J. (2010): Vybrané parametry ovlivňující rychlost automobilové dopravy v prostředí GIS. Perner´s Contacts (ročník 5., číslo 3.) Univerzita Pardubice, Pardubice, 165-173s. ISSN 1801-674X. (odkaz)

 

Odborné mapy:

Burian, J. et al. (2010): Funkční plochy Olomouce podle územního plánu z roku 1955. Vyd. 1. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 1 mapa. M.A.P.S., Num. 2. (odkaz)

Burian, J. et al. (2010): Funkční plochy Olomouce podle územního plánu z roku 1999. Vyd. 1. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 1 mapa. M.A.P.S., Num. 2. (odkaz)

Burian, J. et al. (2010): Projevy urbanizace a suburbanizace v Olomouci podle stavů územních plánů z let 1985, 1999 a 2009. Vyd. 1. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 1 mapa. M.A.P.S., Num. 2. (odkaz)

Burian, J. et al. (2010): Stabilní funkční plochy v Olomouci v období 1930 – 2009. Vyd. 1. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 1 mapa. M.A.P.S., Num. 2. (odkaz)

Mapy jsou součásti publikace:

Burian, J., Zapletalová, Z., Brus, J., Svobodová, J., Hladišová, B., Vondráková, A. (2010): Vývoj města Olomouce v letech 1930 – 2009 (Na základě analýzy funkčních ploch). Univerzita Palackého v Olomouci, M.A.P.S., Num. 2., 16s. ISBN 978-80-244-2698-3. (odkaz)

 

Metodiky:

Burian, J., Hladišová, B., Chrudimská, J. (2010): Metodika č. KÚOK/OSR/ÚAP-3 Symbologie výkresů ÚAP obcí. Certifikovaná metodika Univerzita Palackého v Olomouci, 20s. (odkaz)

 

Konferenční příspěvky:

Burian, J. (2011): Estimation of Suburbanization intensity of the Olomouc Region By Geographical Information Systems. Proccedings of The International Symposium - New Trends in Geographical Research of the European Space. West University of Timisoara, Department of Geography. (odkaz)

Burian, J. (2010): Výzkum POHybu OSob na styku urbánního a suburbánního prostoru olomouckého regionu. Seminář Územní plánování a GIS, Bítov. (odkaz)

Burian, J., Miřijovský, J., Svobodová, J. (2010): Urbanizační procesy olomouckého regionu a jejich výzkum pomocí geoinformačních technologií. Geomatika v projektech 2010, sborník abstraktů příspěvků ze semináře, Západočeská univerzita v Plzni, Tribun EU. ISBN 978-80-7399-113-5. (odkaz na: sborník, prezentaci)

Harbula, J., Miřijovský, J. (2011): Využití snímků Landsat pro detekci změn urbanizovaného území. In Galamboš, M., Džugasová, V. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2011 : Zborník recenzovaných príspevkov [online]. 1. Bratislava, 2011. ISBN 978-80-223-3013-8. (odkaz na: článek, prezentaci)

Hladišová, B., Burian, J., Vávra, A. (2011): Tvorba znakového klíče pro územně analytické podklady. In Galamboš, M., Džugasová, V. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2011 : Zborník recenzovaných príspevkov [online]. 1. Bratislava, 2011. ISBN 978-80-223-3013-8. (odkaz na: článek, prezentaci)

Pászto, V., Marek, L., Tuček, P. (2011): Fractal Dimension Calculation for CORINE Land-Cover Evaluation in GIS - A Case Study. DATESO2011, VŠB-TU Ostrava, 186-195s. (odkaz na sborník)


Postery:

Burian, J. (2010): Změny prostorových struktur města Olomouce. 19. konference GIS ESRI v Praze. (odkaz)

Burian, J. (2011): Modelování suburbanizace olomouckého regionu v prostředí GIS. GIS Ostrava 2011. (odkaz)

Burian, J. (2011): Estimation of Suburbanization intensity of the Olomouc Region By Geographical Information Systems. The international symposium - new trends in geographical research of the european space, Timisoara. (odkaz)