Pohyb osob je důležitým ukazatelem pro studium všech aktivit dějící se v území. Jedním z mnoha důsledků je rozpínání měst, často neřízené (urban sprawl) a tvorba nových příměstských zón. Poznatky o pohybu osob lze zjišťovat z nejrůznějších zdrojů. Cenné informace může přinést městská hromadná doprava, která se do jisté míry musí chovat ekonomicky a její trasy a jízdní řády jsou optimalizovány podle pohybu většiny osob.

Využití v projektu: Hromadná doprava bude v projektu klíčová. Budou využity jízdní trasy městských a příměstských linek, sledována bude zaplněnost vozidel v určitém čase a v neposlední řadě jízdní intervaly jednotlivých vozidel jedné linky.

Nejnovější technologie v oblasti mobilní komunikace také mohou přinést důležitá data. Současné technologie (GSM, BTS) a současné rozšíření mobilních telefonů umožňuje relativně přesnou lokalizaci každého pohybujícího se člověka. Díky datům z GPS přístrojů z automobilů a jiných dopravních prostředků tak zase můžeme získat datové sady velmi vysoké kvality o pohybu vozidel v území. Tyto výzkumné aktivity byly publikovány například laboratoří SENSEable City Laboratory v mnoha příspěvcích (např. Pulselli (2005), Ratti (2005)).

Využití v projektu: V projektu budou analyzovány jízdní trasy z přijímačů GPS za účelem získání co nejpřesnějších tras pohybů vozidel a osob v závislosti na čase.

Nezastupitelnou roli v mapování pohybu osob hrají kamery. V dnešní době není žádný problém využít na internetu velké množství on-line kamer a sledovat pohyb osob a vozidel v zájmovém území. Při relativně levné technice, lze takové kamery doplnit o další vlastní a utvořit tak ucelený sledovací soubor. Je možné použít automatických sčítacích bran pro průjezd automobilů nebo generovat počet projíždějících automobilů podle rozsvícených světel.

Využití v projektu: Kamery budou v projektu plnit úlohu pozorovací. Budou umístěny ve vybraných lokalitách a následně bude analyzován pohyb osob v území dle denní či noční doby. Sčítací brány budou umístěny na vybraných místech mimo dosah kamery. Brány zaznamenají každý průchod a lze tak jednoduchým způsobem vyhodnotit počet osob, kteří prošli územím. V nočních hodinách se dobře uplatní aplikace, která dokáže rozeznávat a počítat projíždějící vozidla podle rozsvícených světel.