Hlavní řešitel:

 

Další řešitelé:

 

Spoluřešitelé: